26 mars 2012

Näckrosorna är på plats

Zinkbaljan är framplockad och skrubbad. Den är fylld med vatten och står nu i växthuset. Näckrosen är placerad mitt i. Den har fått ett nytt täcke med grus. Och jag kan se små, vårgröna blad sticka upp som spjut ur leran.

Även den stora näckrosen har fått flytta ut och vilar nu högst upp i sin silltunna. Tidigare år har jag börjat med näckrosen längst ner i tunnan och bara lite vatten. När bladen har vuxit upp till ytan har jag höjt nivån någon decimeter och fortsatt så tills näckrosen når upp till tunnans kant. Men det är ju varmast och ljusast uppe vid ytan – så i år är det där jag börjar. I stället för att fylla på med vatten kommer jag pö om pö att sänka näckrosen tills den står på botten.