27 april 2011

Jamaican Bell

Jamaican Bell är inne på sin tredje säsong. I helgen fick den flytta ut från kontoret och bor nu på entrédäcket. I alla fall dagtid. Trevligt nog har en första chili har börjat svälla.