21 januari 2012

Som strödd kokos

Kung Bore tycks ha strött kokos över trädgården i natt.